zaterdag 12 februari 2011

Aangenomen resolutie: Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?

Resolutie: Hoeveel NL-Animal-Cops zijn er nodig ?
Indiener Hartholt c.s.
Ingediend door: Hartholt, Hakkesteegt, Walenkamp, Korremans, Potharst, Ketel, Beens, van Osch, Muijs, Diamantis, Landré, van Gent, de Rooij, Pierik, Barkhuis, Stok, van Lint, van Oers, Bouwhuis, Kloosterman, Ruitenberg, Vanhommerig, Nap, Kleinjan, Bos, Tilanus, Logtenberg, Schoonheim, de Boer, Bos, Wiegman, Peters, de Jong, van Meerveld, van den Brake.

Het CDA-Partijcongres in vergadering bijeen op 02 april 2011 te Den Haag:

Constateert dat:
 • Er in het regeerakkoord staat dat er 500 fulltime Animal-Cops = dierenpolitieagenten moeten komen;  
 • Er binnen de CDA-achterban op dit moment heel weinig draag-vlak is voor het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten;
 • Zelfs de Dierenbescherming twijfels heeft bij het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten;
 • De Dierenbescherming met haar professionals en vrijwilligers veel goed werk verricht;
 • Er gewerkt wordt aan een meldcode voor dierenartsen als het gaat om dierenmishandeling;
 • Enkele Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) in Capelle a/d IJssel op proef de deeltaak "dierenpolitie" erbij hebben gekregen;
 • Er als het gaat om de aanpak van diverse criminele activiteiten nu te weinig politiecapaciteit is;
 • Allerlei bestaande al langer lopende afspraken niet of onvol-doende nagekomen worden doordat er nu te weinig politie-capaciteit is;
Overwegende dat:
 • De politiek prioriteit moet stellen, en volgens een groot deel van de Nederlandse maatschappij ligt de prioriteit nu niet bij 500 vol-tijds dierenpolitieagenten, maar zijn er andere maatschappelijke zaken die nu een hogere prioriteit verdienen, als bijvoorbeeld de aanpak van roofovervallen en zedendelicten;
 • Er nooit uitgezocht is waarom er een aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten nodig zou zijn;
 • Niet duidelijk is wat die 500 voltijds dierenpolitieagenten moeten gaan doen;
 • Er beter even mee gewacht kan worden om voltijds dierenpolitie-agenten aan te stellen;
Spreekt uit dat:  
 • Het CDA-Congres van mening is dat het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten veel te hoog is zolang als niet is uitgezocht hoeveel er nodig zijn en wat ze moeten gaan doen. Daarom dient er eerst uitgezocht te worden hoeveel dierenpolitieagenten (NL-Animal-Cops) Nederland daadwerkelijk nodig heeft en wat hun takenpakket zou moeten zijn. Zolang als die onderzoeken lopen mogen er maar mondjesmaat “deeltaak” dierenpolitieagenten komen. Deze NL-Animal-Cops mogen niet afgaan van de politiesterkte.

En gaat over tot de orde van de dag.

=========================================================


URL standpunt CDA Tweede Kamerfractie t.a.v. de Dierenpolitie:
http://www.henkjanormel.nl/standpunt.php?id=680 (Maart 2011 ?)


=========================================================

Op het CDA Congres van 02 april 2011 is deze resolutie aangenomen.

De vastgestelde tekst is te downloaden via
http://www.cda.nl/Upload/Partijcongres/Aangenomen%20resoluties%20CDA%20partijcongres%202%20april%202011%20te%20Den%20Haag.doc zie resolutie nr 4 (let op dit is het volledig pakket aan aangenomen resoluties van 2 april 2011).

De initiatiefnemer Gerrit Hartholt

6 opmerkingen:

 1. m.i Animal Wellfare niet uitsluitend en exclusief via animal cops maar als uitgebreid onderdeel van werk van politie al naar gelang hun belangstelling én lokale behoefte. Dus: 500 agenten extra die OOK animal cops werk doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Jan Willem, begrijp ik het goed, alle politieagenten moeten wat jou betreft een beetje dierenpolitieagent zijn ? En stel dat er dan 500 agenten bijkomen, stel dat, dan zijn die 500 agenten voor alle taken bedoeld en dus ook een beetje voor de taak van dierenpolitie ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. L.S./A.M. Ben het eens met Jan Willem,temeer daar Dion Graus meldt : dierenverwaarlozing duidt ook op te weinig respect voor de medemens.
  Maar dit respect voor de medemens kan mi binnen het CDA nog beter door : 1.meer inzicht in het Houdbaarheidstekort (uit mekaar lopen van overheidsuitgaven en overheidsinkomsten).2.Kennelijk is er een verband tussen te weinig jonge mensen en de problemen in verpleeg- en ziekenhuizen.3.Er is absoluut te weinig inzicht in de neo-liberale agenda van de talmoedische Superrijken (privatisering/liberalisering/Sale en leaseback van Nederlandse Kapitaalgoederen ; zie svp SP / Louis van Overbeek in Kath.Nieuwsblad/Van Rooyen De Ruiter en Springmeier.
  4.Rente-(+pacht- en huur)plichtigheid aan uiteindelijk de particuliere eigenaren van de FED (Stelsel van Centrale Banken in de USA).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als het niet is onderzocht, hoe kan de CDA dan beweren dat het er teveel zijn? Wat doen ze als er 1000 nodig blijken te zijn? Ik denk niet er voor helpen zorgen dat er 1000 moeten komen.... dan is het onderzoek vast niet goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Anoniem.

  Het is heel leuk om te speculeren of 500 fulltime Animal-Cops genoeg is, te veel is of te weinig is. Zaak is om eerst uit te zoeken hoeveel dieren-politieagenten er nodig zijn, wat ze moeten gaan doen, welke bevoegdheden ze moeten gaan krijgen en of er nog andere maatregelen nodig zijn. Daarna kunnen pas definitieve beslissingen genomen worden. Zolang als die "uitzoekerij" niet is gedaan, dan vinden de indieners van deze resolutie dat er terughoudendheid betracht moet worden met de benoeming van "dierenpolitieagenten".

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als Dion Graus meldt: dierenverwaarlozing duidt ook op gebrek aan respect voor de medemens dan vraag ik mij af waarom hij(al maanden) geen antwoord geeft op mijn vraag(via de website van de PVV aan hem gesteld)waar ik mij kan aanmelden voor de vacature en opleiding voor "animal cop".Ik ben vóór het concept mits wetgeving wordt veranderd en dieren niet meer als "zaak" worden gezien.Je kunt per gemeente onderzoeken hoeveel animal cops er nodig zijn bijv. a.d.h. van meldingen van dierenmishandeling/verwaarlozing.Deze cops moeten niet onttrokken worden aan de huidige sterkte van het politiecorps.

  BeantwoordenVerwijderen