vrijdag 6 april 2012

CDA Dinkelland kritisch over Animal Cops

Op initiatief van CDA Dinkelland is de gemeenteraad van Dinkelland unaniem van mening dat de dierenpolitie breder moet worden ingezet. CDA Dinkelland doet een oproep aan alle gemeenteraden van Nederland om deze motie te steunen.

Raad van Dinkelland bezorgd over politieinzet TC Tubantia 14 feb 2012
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/10469288/Raad-van-Dinkelland-bezorgd-over-politie-inzet.ece

CDA Dinkelland wil dierenpolitie breder inzetten RTV Oost 15 feb 2012
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=139361

CDA Dinkelland wil dierenpolitie breder inzetten CDA Dinkelland 15 feb 2012
http://www.cda.nl/Dinkelland/Actueel/Nieuws/2012/2/7/CDA_Dinkelland_wil_dierenpolitie_breder_inzetten.aspx

CDA-voorstel dierenpolitie unaniem gesteund RTV Oost 16 feb 2012
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=139391

Veiligheid mensen gaat voor taken dierenpolitie TC Tubantia 17 feb 2012
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/10490984/%26lsquo%3BVeiligheid-mensen-gaat-voor-taken-dierenpolitie%26rsquo%3B.ece

Schriftelijke vragen TK over inzet dierenpolitie in Dinkelland Twenteactueel 7 mrt 2012
http://www.twenteactueel.nl/index.php?rubriek=algemeen&artikel_ID=5235

Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat.

Aangenomen resolutie CDA Congres 2 april 2012 (meer info op dit weblog)
http://20110402.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

woensdag 15 juni 2011

Persbericht CDA leden bijzonder kritisch over Animal Cops

Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht

Persbericht 15/06/2011

CDA leden bijzonder kritisch over Animal Cops

N.a.v. het feit dat de CDA leden op het CDA Congres van 2 april 2011 in meerderheid aangaven bijzonder kritisch te staan tegen over de “Animal Cops”, sturen de initiatiefnemers van die resolutie een open brief met kritische vragen naar de Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie i.v.m. het algemeen overleg V&J d.d. 16 juni 2011 over de invoering animal cops / dierenpolitie en de landelijke prioriteitstelling politie.

De CDA leden die het initiatief genomen hebben tot de aangenomen CDA resolutie ‘Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ?’ hebben een open brief gestuurd naar de Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie. In deze open brief geven deze CDA leden in lijn met de aangenomen resolutie aan dat zij willen weten hoeveel animal cops / dierenagenten er nodig zijn. Zolang als niet duidelijk is hoeveel dierenagenten er nodig zijn mogen er wat hen betreft maar mondjesmaat dierenagenten komen die dierenwelzijn als deeltaak hebben en dus niet als hoofdtaak. Dierenwelzijn oke, 500 animal cops op dit moment nee. Tevens willen deze CDA leden dat er gekeken wordt of er betere alternatieven zijn voor het aanstellen van 500 (exclusieve) dierenagenten, een alternatief is wellicht de bijscholing van Buitengewoon Opsporingsambtenaren op het punt van dierenwelzijn tot dieren-toezichthouders en / of het aanstellen van extra LID’ers. En conform de aangenomen resolutie willen de CDA leden dat de invoering van de dierenpolitie niet van de politiesterkte af gaat. M.a.w. als door de invoering van de dierenpolitie en het meldnummer dieren in nood de politie meer uren aan dierenwelzijn gaat besteden dan mag dat niet ten koste gaan van de andere politie prioriteiten. Het kan toch niet zo zijn dat er minder criminelen als zedendelinquenten, roofovervallers, harddrugs-dealers, vuurwapencriminelen en inbrekers opgespoord kunnen worden doordat de politie zich mogelijk meer gaat bezig houden met dierenwelzijn. Hier moet een oplossing voor gezocht en gevonden worden.

Bijgaand:
+ De open brief aan de TK vaste cie V&J.
+ De vastgestelde tekst van de aangenomen CDA resolutie ‘Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ?’.

<knip contactinformatie en noot voor de redactie>

Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde

Open brief aan Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie

Aan de leden van de Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Van Gerrit Hartholt, Pim Walenkamp, Martin Hakkesteegt, Erika Nap, Argiris Diamantis, Ada Ruitenberg, Sietze de Jong, Christ van Oers, Erik Tilanus, Couzijn Bos, Arno van Dijk, Harry van de Pol, Arjan Kraijo, Gerrit Klifman, Klaas Neutel, Kamiel Bertels, Erik van der Does de Bye, Rolf Beens, Titia Lont, Henk van Hooft, Geert van Tongeren en Bert Otten.

Datum 15 juni 2011.

Betreft: Open brief: Grote twijfels bij voorliggende plannen invoering “animal cops”.

Geachte vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie, ondergetekende CDA leden willen door middel van deze open brief aan u aangeven dat zij veel vragen hebben bij de voorliggende plannen invoering animal cops  / dierenpolitie. Mede omdat niet duidelijk is hoeveel dierenpolitieagenten er in Nederland nodig zijn en dat zij van mening zijn dat de “animal cops” niet af mogen gaan van de politiesterkte. Hierbij kunnen wij verwijzen naar de aangenomen resolutie ‘Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ?’. Deze open brief wordt ook beschikbaar gesteld aan een aantal media redacties.

CDA leden vragen zich af: Animal Cops waar beginnen we aan? 

En: Hoeveel animal cops zijn er nou eigenlijk nodig in Nederland?

Donderdag 16 juni 2011 praat de Tweede Kamer in een algemeen overleg van de commissie Veiligheid en Justitie over invoering van de animal cops (dierenpolitie) en de landelijke prioriteiten van de politie. Dit gebeurt mede n.a.v. de brief van minister Opstelten en staatssecretaris Bleker betreffende ‘invoering dierenpolitie en meldnummer dieren in nood’.

In de aanloop hier naartoe hebben de CDA leden in meerderheid op het CDA voorjaarscongres aangegeven moeite te hebben met de huidige invoeringsplannen dierenpolitie. De CDA leden vinden de aanpak van dierenmishandeling absoluut nodig, maar zij zetten grote vraagtekens bij de voorliggende oplossing van maar liefst 500 (exclusieve) dierenpolitieagenten. De noodzaak van dat aantal van 500 is tot nu toe niet aangetoond. Tevens willen de CDA leden dat de “animal cops” niet af gaan van de politiesterkte. Kort door de bocht samengevat: Dierenwelzijn oke, 500 animal cops op dit moment nee. De voorliggende plannen werpen vanuit die visie dan ook veel vragen op.

Welke vragen leven er zoal bij de CDA leden en de initiatiefnemers van de aangenomen resolutie 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?'.
Kernvragen:
·         Eerst moet duidelijk zijn hoeveel “animal cops” er daadwerkelijk nodig zijn in Nederland, en wat zij nu echt voor werkzaamheden moeten gaan doen en hoeveel procent van hun tijd zij daadwerkelijk aan dierenwelzijn besteden. Hoeveel dierenagenten zijn er nodig?
·         Daarbij komt de vraag wat is beter?: De opleiding en benoeming van dierenpolitieagenten of de opleiding en benoeming van dieren Buitengewoon Opsporingsambtenaren (dieren-BOA's)? Het laatste is een recent voorstel van Joost Eerdmans, oud Tweede Kamerlid en huidig wethouder in Capelle aan den IJssel waar een landelijke proef met dieren-BOA’s uitgevoerd wordt in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
·         Moet de aandacht voor dierenwelzijn door deze functionarissen (agenten of BOA's) de hoofdtaak zijn of een deeltaak? Als de aanpak van dieren-mishandeling zo belangrijk is waarom gaan er pas in oktober 2011 de eerste dierenpolitieagenten aan de slag? Zolang de eerste dierenpolitieagenten er nog niet zijn, wie pakt ondertussen (tussen nu en oktober 2011) de dieren-mishandelaars aan? 
·         Is voorzien in de opvolging van de meldingen door de dierenpolitie? Als er veel meldingen doorgegeven worden aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) via 1-1-4 of 1-4-4 en die kans is heel groot kan de LID het dan straks wel aan? Kan de LID überhaupt anno nu alle werk aan? En wat gebeurt er straks met de dieren die slachtoffer zijn van dieren-mishandeling en die gered zijn door de “animal cops”? En niet te vergeten wat kunnen we leren van de huidige situatie? Is de mogelijkheid onderzocht om de LID uit te breiden? Zo ja wat is daar uitgekomen?
·         Wat is het doel? Is het doel vergroting van het dierenwelzijn, of is het doel onverkort vasthouden aan de 500 dierenagenten? Of is het doel iets totaal anders?
  
Naast de vragen aangaande de functie en het takenpakket van de “dierenpolitie” leven er bij de CDA leden vragen omtrent de hoeveelheid agenten (of BOA’s) die hiervoor nodig zouden zijn.
·         Wat is de meerwaarde van 500 (exclusieve) dierenagenten t.o.v. de huidige situatie? Wat is het verschil tussen de circa 49.500 politieagenten die nu ook in feite dierenagent zijn en straks 500 (wel / niet exclusieve) dieren-agenten? Een detail vraag zou kunnen zijn: Hoeveel uren heeft de politie in 2009 en 2010 besteedt aan dierenwelzijn? En is het mogelijk om die uren te bundelen bij de voorgenomen dierenagenten?
·         In september 2008 pleitte de PVV voor 250 animal cops en in het verkiezings-programma van de PVV voor 2010-2015 gaat het over 300 animal cops. Waarom komen er (aldus het regeer en gedoogakkoord) dan nu ongeveer twee keer zo veel? En waarop zijn deze aantallen gebaseerd?
·         De PVV wilde in september 2008 dat de animal cops niet van de politiesterkte af zouden gaan, maar nu gaan ze wel van de politiesterkte af. Hoe kan dat en waarom? 
·         Als de animal cops af gaan van de politiesterkte, zoals nu de plannen zijn, welke taken gaat de politie dan minder doen en wie beslist dat? Aanvullende vraag: welke prioriteiten van de politie mogen van de Tweede Kamer absoluut niet worden verlaagd in prioriteit?
·         Dion Graus de woordvoerder dierenwelzijn van de PVV heeft recent in BNDeStem aangegeven dat de dierenpolitie zich exclusief met de dieren-politietaak moet gaan bezig houden. Waarom gaat hij nu (naar verluidt) akkoord met een dierenpolitie die zich niet exclusief met dierenwelzijn bezig houdt? Op basis van welke criteria wordt er bepaald wanneer de dierenpolitie zich niet hoeft bezig te houden met dierenwelzijn, maar mag haar inzet (tijdelijk) andere prioriteiten dienen? En wie bepaalt die (tijdelijke) andere prioriteiten?
·         Hoeveel % van de tijd moeten dierenagenten aan hun dierenpolitietaak besteden willen ze zich nog met recht dierenpolitieagent mogen blijven noemen? En wat is de ondergrens in deze voor de PVV en voor u? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%?

Tevens zijn de CDA leden van mening dat altijd geleerd moet worden van eerder opgedane ervaringen. Daarom willen zij weten wat de ervaringen zijn in Capelle aan den IJssel met de dieren-BOA's? Worden de ervaringen in Capelle aan den IJssel met de (gesubsidieerde?) proef dieren-BOA’s op dit moment meegenomen door de Tweede Kamer bij het nemen van beslissingen over de (definitieve) invoering van de animal cops / dierenpolitie? Naar verluidt heeft het ministerie van Landbouw in (januari) 2010 Capelle aan den IJssel aangewezen voor een landelijke proef in deze. Wellicht kunnen wij daarnaast leren van hoe aandacht voor dierenwelzijn (animal cops) in andere landen is geregeld qua bemensing, bevoegdheden, juridische regel-geving, financieel (giften?), organisatie, uitrusting en aansturing. Evalueren van het huidige functioneren van de LID is ook een optie.

Tenslotte leven er vragen over de naamgeving van de dierenpolitie. Is de naam NL-animalcops een oplossing voor het vraagstuk van de naamgeving van de dierenpolitie / dieren-BOA's? En krijgen we straks naast de animal cops na een speciale training en vertaald naar de Nederlandse situatie ook youth gang cops, football hooligan cops, vice cops, gun cops, marijuana cops, ict cops en burglar cops?

Naast deze vragen zijn er nog veel meer vragen te stellen over het voorliggende plan van minister Opstelten en staatssecretaris Bleker m.b.t. de animal cops. De afspraak van 500 animal cops in het regeer en gedoogakkoord lijkt op het eerste gezicht duidelijk (afspraak is afspraak), maar blijkt in de praktijk tot nu toe niet bepaald duidelijk. Bij ons komt op basis van de ons beschikbare informatie, op dit moment een beeld naar boven van dat het mogelijk beter is om een X aantal BOA's bij te scholen op het punt van dierenwelzijn, dan het omscholen van 500 politieagenten naar dierenpolitieagent.

Aangezien de CDA leden aangegeven hebben dat ze niet willen dat de animal cops (of hoe ze ook mogen gaan heten) af gaan van de politiesterkte, wensen de CDA leden dat de Tweede Kamer de voorliggende plannen voor de animal cops bijzonder kritisch gaat bekijken met in het achterhoofd de vraag hoe kunnen we op een slimme, efficiënte en logische wijze dierenmishandeling tegen gaan waarbij de pakkans omhoog gaat en dierenwelzijn bevorderen. De CDA leden zijn daarbij van mening dat het bovenal moet gaan om de kwaliteit van het waarborgen en handhaven van dierenwelzijn en niet om de kwantiteit van het aantal ‘agenten’ die zich hiertoe specialiseren.

Aangezien de huidige politieagenten in feite nu al dierenpolitieagent zijn (all cops are animal cop?) hoeft er ons inziens geen echte haast gemaakt te worden. En als er wel enige gezwindheid / spoed nodig is dan kan ons inziens beter gekeken worden naar het op korte termijn bijscholen van een aantal BOA's op het punt van dierenwelzijn en het uitbreiden van de LID dan naar het aanstellen van 500 (exclusieve?) dieren-politieagenten.

Extra informatie kunt u vinden op: http://www.20110402.blogspot.com hier zal ook deze open brief geplaatst worden.

In twittertaal #durftevragen: Hoeveel animal cops zijn er nu echt in Nederland nodig? Animal cops: Tweede Kamer bezint eer ge begint.

Afrondend: Wij wensen de Tweede Kamer en in het bijzonder de vaste commissie Veiligheid en Justitie veel sterkte bij het bepalen van de prioriteiten van de landelijke en de dieren politie.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, Pim Walenkamp, Martin Hakkesteegt, Erika Nap, Argiris Diamantis, Ada Ruitenberg, Sietze de Jong, Christ van Oers, Erik Tilanus, Couzijn Bos, Arno van Dijk, Harry van de Pol, Arjan Kraijo, Gerrit Klifman, Klaas Neutel, Kamiel Bertels, Erik van der Does de Bye, Rolf Beens, Titia Lont, Henk van Hooft, Geert van Tongeren en Bert Otten initiatiefnemers, mede indieners dan wel ondersteuners van de aangenomen CDA resolutie ‘Hoeveel NL – Animal Cops zijn er nodig ?’.

vrijdag 15 april 2011

Informatie over het onderwerp Animal Cops

Hierbij een aantal ULR's naar informatie over het onderwerp Animal Cops.

Voorzover de indieners van de resolutie ('Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?') kunnen nagaan, is er bij de ondertekening van het regeer en gedoogakkoord niet afgesproken om het denken stil te zetten.

1 de Telegraaf Proef met dierenpolitie in Capelle 25 jan 2010
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5870435/__Proef_met_dierenpolitie_in_Capelle__.html

2 AD Proef met dierenpolitie
http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet-Watch/article/detail/1959766/2010/01/25/Proef-met-dierenpolitie.dhtml?redirected

3 de Gelderlander maandag 04 oktober 2010 

4 de Gelderlander dinsdag 04 januari 2011 
Inclusief de mogelijkheid om een Koefnoen filmpje te bekijken over Animal-Cops
http://www.gelderlander.nl/algemeen/dgbinnenland/7909948/Vragen-over-inzet-animal-cops.ece 

5 Meldcode voor dierenartsen voor dierenmishandeling op komst 
8 Website van de Dierenbescherming

9 Capelle aan den IJssel Factsheet 'Dierenpolitie'
http://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle-aan-den-ijssel/persberichten_3203/item/factsheet-dierenpolitie_14691.html

10 Capelle aan den IJssel Persbericht Officiële start proef 'dierenpolitie'
http://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle-aan-den-ijssel/persberichten_3203/item/officiele-start-proef-dierenpolitie-capelle-aan-den-ijssel_14617.html

11 Eerste resultaten proef "dierenpolitie" (BOA's) Capelle aan den ijssel

12 Binnenlands Bestuur 2011 week 11 uitgebreidt artikel over de "Animal-Cops" pag 26 t/m 31 gelardeerd met foto's etc (downloadbaar)
14 Website Politiebestel artikel 13 jan 2011 "Animal Cop hoeft niet bij de politie"

15 Dagblad BNDeStem, artikel over de dierenpolitie

Met een zoekopdracht (vb: CDA animal cops) valt nog veel meer informatie te vinden over dit onderwerp, twitter nazoeken op dit onderwerp is mogelijk een verhaal apart.

18 De Telegraaf 27 april 2011, Dierenpolitie Paraat
http://www.telegraaf.nl/binnenland/9634231/__Animal_cops_aan_de_slag__.html 

19 NOS 29 april 2011, Ook andere taken voor dierenpolitie
http://nos.nl/artikel/236422-ook-andere-taken-voor-dierenpolitie.html


20 De Telegraaf, 29 april 2011, Eerste 'animal cops' in oktober
http://www.telegraaf.nl/binnenland/9656802/__Eerste_animal_cops_in_oktober__.html?sn=binnenland

21 Radio 1, 29 april 2011, radio intervieuw Dion Graus
http://www.radio1.nl/contents/29811-ook-andere-taken-voor-dierenpolitie 


22 URL naar Persbericht en officiele brief Opstelten Bleker 28 april 2011 pdf invoering dierenpolitie en meldnummer dieren in nood
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/04/28/eerste-125-dierenpolitieagenten-nog-dit-jaar-aan-de-slag.html 

23 Nu.nl Eerste dierenagenten in oktober de straat op 29 april 2011 + cartoon
http://www.nu.nl/binnenland/2503549/eerste-dierenagenten-in-oktober-straat.html 
http://www.nu.nl/sevensheaven/#cartoon-http://media.nu.nl/m/m1gz400a5mfs.jpg 
http://media.nu.nl/m/m1gz400a5mfs.jpg

24 Weblog Dierenbescherming 'Dierenpolitie is halve oplossing' 29-04-2011
http://www.dierenbescherming.nl/nieuws/2755 

25 Trouw 'Achter het loket van de dierenpolitie zit niets' 30 april 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1882967/2011/04/30/Achter-het-loket-van-de-dierenpolitie-zit-niets.dhtml

26 Volkskrant 30 april 2011 'Animal Cops' nog niet erg druk met dierenleed
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1882749/2011/04/30/Animal-cops-nog-niet-erg-druk-met-dierenleed.dhtml 

27 Radio 1 Audio 3 mei 2011 Dierenbescherming kritisch over animal cops
http://www.radio1.nl/contents/29985-dierenbescherming-kritisch-over-animal-cops

28 Brief 02 mei 2011 landelijke prioriteiten politie zie punt 4 dierenmishandeling / evaluatie
http://www.ikregeer.nl/documenten/kst-29628-256 


29 Besluitenlijst procedurevergadering cie V&J TK 25 mei 2011 zie de punten 13 en 15
http://www.tweedekamer.nl/images/Besluitenlijst%2025%20mei%202011_tcm118-221108.pdf 

30 Agenda Algemeen Overleg commissie Veiligheid en Justitie donderdag 16 juni 2011
AO V&J Tweede Kamer punt 2 dierenpolitie meldnummer, punt 3 prioriteiten politie. (Deze agenda staat helaas niet meer op de website van de TK.) 
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/volgende_weken/details.jsp?parlisnummer=2011A02406&dayofweek=Donderdag&his=0 

31 SP onderzoek onder 425 agenten over PVV plan 15 juni 2011
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/9727/110615-agenten_zien_helemaal_niets_in_pvv_plan_voor_dierenpolitie.html

32 de Telegraaf 15 juni 2011 Animalcop niet populair bij politie
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10026454/__Animalcop_niet_populair__.html?p=2,1

33 Powned 15 juni 2011 Agent ziet niets in caviapolitie
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/06/agent_ziet_niets_in_caviapolit.html 

34 de Telegraaf Uitslag Stelling van de dag: Streep door dierenpolitie 16 juni 2011
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/10034635/__Streep_door_dierenpolitie__.html?sn=wuz_stelling

35 Joop.nl Opinie Marianne Thieme Partij van de Dieren 15 juni 2011
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/waarom_wij_het_debat_over_de_dierenpolitie_boycotten/

36 Cartoon nu.nl De Jager Weinig animo dierenpolitie
http://www.nu.nl/de-jager/#cartoon-http://media.nu.nl/m/m1gz71sajxm3.jpg


37 3FM Giel Beelen radiogesprek met Dion Graus 15 juni 2011
http://giel.vara.nl/Overige-audio.808.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=18698&tx_ttnews[backPid]=244&cHash=498a05ec18e171a7cf816af376fd0ddf

38 Elsevier commentaar: Kabinet moet afzien van speciale dierenpolitie
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren/300000/Kabinet-moet-afzien-van-speciale-dierenpolitie.htm 

39 Potentieel logo dierenpolitie / embleem

http://data.boomerang.nl/j/jor-id/image/dion-graus-pvv-over-animal-cops/s400/woef.jpg

40 AD Agenten gedwongen naar de dierenpolitie 02 juli 2011
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2460770/2011/07/02/Agenten-gedwongen-naar-de-dierenpolitie.dhtml


41 Concept verslag TK AO cie V&J d.d. 16 juni 2011 o.a. over de Dierenpolitie
http://www.tweedekamer.nl/ao_repo/vj/20110616_Politie.pdf 

42 Hondenbegeleiders niet verplicht ingezet als dierenagent NPB 29 sept 2011
http://www.npbglm.nl/index.php/nieuwsberichten/66-hondegeleiders-niet-verplciht-ingezet-als-dierenpolitie.html

43 Animalcops worden caviapolitie De Pers 5 okt 2011

http://www.depers.nl/binnenland/601079/Animalcop-Huisdierenpolitie.html

44 Werk als animalcop? Geen idee! De Pers 26 okt 2011

http://www.depers.nl/binnenland/605766/Werk-als-animalcop-Geen-idee.html

45 Meldnummer 144 red een dier open op 15 november 2011 Rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/10/24/meldnummer-144-red-een-dier-open-op-15-november.html

46 Alarmlijn voor dierenleed: 144 Telegraaf 24 okt 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10779310/__Alarmlijn_voor_dierenleed__.html

47 Cartoon alarmlijn meldlijn Dierenleed 144 cartoonist De Jager 24 okt 2011

http://www.nu.nl/de-jager/3.html#cartoon-http://media.nu.nl/m/m1ezxbbadr94.jpg

48 Elf weetjes over de animal cops Omroep Brabant 4 nov 2011

http://www.omroepbrabant.nl/?news/164226792/Elf+weetjes+over+de+animal+cops.aspx

49 Geen fulltime animal cops in Flevoland Omroep Flevoland 9/11 De Pers 10/11 2011

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=85766
http://www.depers.nl/binnenland/609380/Geen-fulltime-animal-cops.html

50 Animal cops nog dit jaar aan de slag de Stentor 12 nov 2011

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/9855056/Animal-cops-nog-dit-jaar-aan-slag.ece

51 Eerste stap op weg naar dierenpolitie audio NOS.nl 15 nov 2011

http://nos.nl/audio/313668-eerste-stap-op-weg-naar-dierenpolitie.html

52 Caviapolitie Capelle a/d IJssel succes aldus Joost Eerdmans Pownet 16 nov 2011

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/11/caviapolitie_capelle_ad_ijssel.html

53 Bedenker 'Animal Cops' Dion Graus wil nu ook 'Perspolitie' (Press Cops) 17/11/2011

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3039042/2011/11/17/PVV-er-Dion-Graus-pleit-voor-perspolitie.dhtml

54 Amsterdam weinig agenten kwijt aan dieren De Pers 17 nov 2011

http://www.depers.nl/binnenland/610819/Animal-cops-weinig-ingezet.html

55 Politietop wilde Animal Cops niet Nu.nl 28 nov 2011

http://www.nu.nl/politiek/2679863/politietop-wilde-animal-cops-niet.html

56 Dierenagenten voor niets opgeleid NOS.nl 28 nov 2011

http://nos.nl/artikel/317526-dierenagenten-voor-niets-opgeleid.html

57 Korpschef zagen plan voor dierenpolitie niet zitten NRC.nl 28 nov 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/28/korpschefs-zagen-plan-dierenpolitie-niet-zitten/?utm_campaign=rss&utm_source=syndication

58 Opstelten: dagelijks 1000 bellers 144 De Pers 2 dec 2011

http://www.depers.nl/binnenland/614445/Dagelijks-1000-bellers-144.html

59 Eerste 'animal cops' krijgen certificaat NOS 2 dec 2011 audio

http://nos.nl/audio/318756-eerste-animal-cops-krijgen-certificaat.html

Vraag: Als meldnummer 144 al sinds 15 nov 2011 twee weken in de lucht is met aldus Opstelten dagelijks 1000 bellers, maar de officiele 'animal cops' / 'medewerkers dieren-politie' zijn nog niet op straat (worden binnenkort verwacht), wie handelt dan in de tus-sentijd de meldingen af ? (Uitreiking certificaat 2 dec 2011.)

60 Campagne voor meldnummer dierenleed de Telegraaf 8 jan 2012

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11259961/__Campagne_voor__144_red_een_dier___.html 

61 Verwaarloosde katten weggehaald De Telegraaf 2 mrt 2012

http://www.telegraaf.nl/buitenland/11629525/__Verwaarloosde_katten_weggehaald__.html 

62 CDA Dinkelland kritisch over inzet dierenpolitie feb / mrt 2012

http://20110402.blogspot.com/2012/04/cda-dinkelland-kritisch-over-animal.html 

Groet.

zaterdag 12 februari 2011

Aangenomen resolutie: Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?

Resolutie: Hoeveel NL-Animal-Cops zijn er nodig ?
Indiener Hartholt c.s.
Ingediend door: Hartholt, Hakkesteegt, Walenkamp, Korremans, Potharst, Ketel, Beens, van Osch, Muijs, Diamantis, Landré, van Gent, de Rooij, Pierik, Barkhuis, Stok, van Lint, van Oers, Bouwhuis, Kloosterman, Ruitenberg, Vanhommerig, Nap, Kleinjan, Bos, Tilanus, Logtenberg, Schoonheim, de Boer, Bos, Wiegman, Peters, de Jong, van Meerveld, van den Brake.

Het CDA-Partijcongres in vergadering bijeen op 02 april 2011 te Den Haag:

Constateert dat:
 • Er in het regeerakkoord staat dat er 500 fulltime Animal-Cops = dierenpolitieagenten moeten komen;  
 • Er binnen de CDA-achterban op dit moment heel weinig draag-vlak is voor het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten;
 • Zelfs de Dierenbescherming twijfels heeft bij het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten;
 • De Dierenbescherming met haar professionals en vrijwilligers veel goed werk verricht;
 • Er gewerkt wordt aan een meldcode voor dierenartsen als het gaat om dierenmishandeling;
 • Enkele Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) in Capelle a/d IJssel op proef de deeltaak "dierenpolitie" erbij hebben gekregen;
 • Er als het gaat om de aanpak van diverse criminele activiteiten nu te weinig politiecapaciteit is;
 • Allerlei bestaande al langer lopende afspraken niet of onvol-doende nagekomen worden doordat er nu te weinig politie-capaciteit is;
Overwegende dat:
 • De politiek prioriteit moet stellen, en volgens een groot deel van de Nederlandse maatschappij ligt de prioriteit nu niet bij 500 vol-tijds dierenpolitieagenten, maar zijn er andere maatschappelijke zaken die nu een hogere prioriteit verdienen, als bijvoorbeeld de aanpak van roofovervallen en zedendelicten;
 • Er nooit uitgezocht is waarom er een aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten nodig zou zijn;
 • Niet duidelijk is wat die 500 voltijds dierenpolitieagenten moeten gaan doen;
 • Er beter even mee gewacht kan worden om voltijds dierenpolitie-agenten aan te stellen;
Spreekt uit dat:  
 • Het CDA-Congres van mening is dat het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten veel te hoog is zolang als niet is uitgezocht hoeveel er nodig zijn en wat ze moeten gaan doen. Daarom dient er eerst uitgezocht te worden hoeveel dierenpolitieagenten (NL-Animal-Cops) Nederland daadwerkelijk nodig heeft en wat hun takenpakket zou moeten zijn. Zolang als die onderzoeken lopen mogen er maar mondjesmaat “deeltaak” dierenpolitieagenten komen. Deze NL-Animal-Cops mogen niet afgaan van de politiesterkte.

En gaat over tot de orde van de dag.

=========================================================


URL standpunt CDA Tweede Kamerfractie t.a.v. de Dierenpolitie:
http://www.henkjanormel.nl/standpunt.php?id=680 (Maart 2011 ?)


=========================================================

Op het CDA Congres van 02 april 2011 is deze resolutie aangenomen.

De vastgestelde tekst is te downloaden via
http://www.cda.nl/Upload/Partijcongres/Aangenomen%20resoluties%20CDA%20partijcongres%202%20april%202011%20te%20Den%20Haag.doc zie resolutie nr 4 (let op dit is het volledig pakket aan aangenomen resoluties van 2 april 2011).

De initiatiefnemer Gerrit Hartholt