woensdag 15 juni 2011

Persbericht CDA leden bijzonder kritisch over Animal Cops

Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht

Persbericht 15/06/2011

CDA leden bijzonder kritisch over Animal Cops

N.a.v. het feit dat de CDA leden op het CDA Congres van 2 april 2011 in meerderheid aangaven bijzonder kritisch te staan tegen over de “Animal Cops”, sturen de initiatiefnemers van die resolutie een open brief met kritische vragen naar de Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie i.v.m. het algemeen overleg V&J d.d. 16 juni 2011 over de invoering animal cops / dierenpolitie en de landelijke prioriteitstelling politie.

De CDA leden die het initiatief genomen hebben tot de aangenomen CDA resolutie ‘Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ?’ hebben een open brief gestuurd naar de Tweede Kamer vaste commissie Veiligheid en Justitie. In deze open brief geven deze CDA leden in lijn met de aangenomen resolutie aan dat zij willen weten hoeveel animal cops / dierenagenten er nodig zijn. Zolang als niet duidelijk is hoeveel dierenagenten er nodig zijn mogen er wat hen betreft maar mondjesmaat dierenagenten komen die dierenwelzijn als deeltaak hebben en dus niet als hoofdtaak. Dierenwelzijn oke, 500 animal cops op dit moment nee. Tevens willen deze CDA leden dat er gekeken wordt of er betere alternatieven zijn voor het aanstellen van 500 (exclusieve) dierenagenten, een alternatief is wellicht de bijscholing van Buitengewoon Opsporingsambtenaren op het punt van dierenwelzijn tot dieren-toezichthouders en / of het aanstellen van extra LID’ers. En conform de aangenomen resolutie willen de CDA leden dat de invoering van de dierenpolitie niet van de politiesterkte af gaat. M.a.w. als door de invoering van de dierenpolitie en het meldnummer dieren in nood de politie meer uren aan dierenwelzijn gaat besteden dan mag dat niet ten koste gaan van de andere politie prioriteiten. Het kan toch niet zo zijn dat er minder criminelen als zedendelinquenten, roofovervallers, harddrugs-dealers, vuurwapencriminelen en inbrekers opgespoord kunnen worden doordat de politie zich mogelijk meer gaat bezig houden met dierenwelzijn. Hier moet een oplossing voor gezocht en gevonden worden.

Bijgaand:
+ De open brief aan de TK vaste cie V&J.
+ De vastgestelde tekst van de aangenomen CDA resolutie ‘Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ?’.

<knip contactinformatie en noot voor de redactie>

Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten