zaterdag 12 februari 2011

Aangenomen resolutie: Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?

Resolutie: Hoeveel NL-Animal-Cops zijn er nodig ?
Indiener Hartholt c.s.
Ingediend door: Hartholt, Hakkesteegt, Walenkamp, Korremans, Potharst, Ketel, Beens, van Osch, Muijs, Diamantis, LandrĂ©, van Gent, de Rooij, Pierik, Barkhuis, Stok, van Lint, van Oers, Bouwhuis, Kloosterman, Ruitenberg, Vanhommerig, Nap, Kleinjan, Bos, Tilanus, Logtenberg, Schoonheim, de Boer, Bos, Wiegman, Peters, de Jong, van Meerveld, van den Brake.

Het CDA-Partijcongres in vergadering bijeen op 02 april 2011 te Den Haag:

Constateert dat:
 • Er in het regeerakkoord staat dat er 500 fulltime Animal-Cops = dierenpolitieagenten moeten komen;  
 • Er binnen de CDA-achterban op dit moment heel weinig draag-vlak is voor het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten;
 • Zelfs de Dierenbescherming twijfels heeft bij het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten;
 • De Dierenbescherming met haar professionals en vrijwilligers veel goed werk verricht;
 • Er gewerkt wordt aan een meldcode voor dierenartsen als het gaat om dierenmishandeling;
 • Enkele Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) in Capelle a/d IJssel op proef de deeltaak "dierenpolitie" erbij hebben gekregen;
 • Er als het gaat om de aanpak van diverse criminele activiteiten nu te weinig politiecapaciteit is;
 • Allerlei bestaande al langer lopende afspraken niet of onvol-doende nagekomen worden doordat er nu te weinig politie-capaciteit is;
Overwegende dat:
 • De politiek prioriteit moet stellen, en volgens een groot deel van de Nederlandse maatschappij ligt de prioriteit nu niet bij 500 vol-tijds dierenpolitieagenten, maar zijn er andere maatschappelijke zaken die nu een hogere prioriteit verdienen, als bijvoorbeeld de aanpak van roofovervallen en zedendelicten;
 • Er nooit uitgezocht is waarom er een aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten nodig zou zijn;
 • Niet duidelijk is wat die 500 voltijds dierenpolitieagenten moeten gaan doen;
 • Er beter even mee gewacht kan worden om voltijds dierenpolitie-agenten aan te stellen;
Spreekt uit dat:  
 • Het CDA-Congres van mening is dat het aantal van 500 voltijds dierenpolitieagenten veel te hoog is zolang als niet is uitgezocht hoeveel er nodig zijn en wat ze moeten gaan doen. Daarom dient er eerst uitgezocht te worden hoeveel dierenpolitieagenten (NL-Animal-Cops) Nederland daadwerkelijk nodig heeft en wat hun takenpakket zou moeten zijn. Zolang als die onderzoeken lopen mogen er maar mondjesmaat “deeltaak” dierenpolitieagenten komen. Deze NL-Animal-Cops mogen niet afgaan van de politiesterkte.

En gaat over tot de orde van de dag.

=========================================================


URL standpunt CDA Tweede Kamerfractie t.a.v. de Dierenpolitie:
http://www.henkjanormel.nl/standpunt.php?id=680 (Maart 2011 ?)


=========================================================

Op het CDA Congres van 02 april 2011 is deze resolutie aangenomen.

De vastgestelde tekst is te downloaden via
http://www.cda.nl/Upload/Partijcongres/Aangenomen%20resoluties%20CDA%20partijcongres%202%20april%202011%20te%20Den%20Haag.doc zie resolutie nr 4 (let op dit is het volledig pakket aan aangenomen resoluties van 2 april 2011).

De initiatiefnemer Gerrit Hartholt